DOELSTELLING

Maastricht,  Maart 2013

Beste mensen,

Sinds 5 jaar ben ik recreant-loper van korte afstanden. Geïnspireerd door initiatieven zoals Alpe d'Huzes, wil ik mijn grenzen verleggen en me tevens committeren aan een goed doel.  
Op 7 april aanstaande ga ik daarom de marathon van Parijs lopen. Een afstand die ik nooit eerder liep en daarmee is de helft van mijn doelstelling bereikt.


In het bepalen van een goed doel, kwam ik echter in een dilemma, dat voor velen van u herkenbaar zal zijn:

‘Doneren aan goede doelen?
Omdat ik niet weet óf en waar het geld terechtkomt, doe ik het niet of minimaal.'

Dit dilemma heeft mij ertoe aangezet om de stichting ‘100 % integraal’ in het leven te roepen. Een stichting om mensen en instellingen op medisch, sociaal, sportief en cultureel vlak financieel te ondersteunen. 

Het bestuur van de stichting en de organisatie van ‘100 % integraal’ bestaat uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding of verloning krijgen. Samen staan we persoonlijk garant dat de financiële middelen volledig ten gunste komen van de mensen die het nodig hebben. 
Zo heb ik bijvoorbeeld contact met een oncoloog die ons attent kan maken op schrijnende gevallen van terminaal zieke kinderen met een laatste wens. Of steunen  wij jonge sporters met Olympische aspiraties die geen budget hebben voor de torenhoge trainingskosten. Samengevat een veelvoud aan doelen die tussen hoop en verdriet liggen.
Voortdurend koppelen wij via onze website duidelijk terug hoeveel geld er is binnengekomen en aan welk doelen het is besteed. De stichting zal in de toekomst meerdere activiteiten gaan doen om fondsen te werven.

Graag vraag ik jullie dus vriendelijk mijn marathon van 7 april te sponsoren en een donatie te doen aan stichting ‘100 % integraal’. U heeft mijn woord dat uw donaties volledig het goede doel bereiken.

Met dankbaarheid en vriendelijke groet,

Roger Perot

Wethouder van Caldenborghlaan 67
6226 BS  Maastricht

e-mail: stichting100integraal@gmail.com


KvK 57192871
ING Bank 7926688